replica patek phillipe
Bếp ga
Máy hút mùi
Bình nóng lạnh
Máy giặt
Máy điều hoà nhiệt độ
Bạn muốn biết
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
Tỷ giá vàng
Chứng khoán
Tin tức
Tin bếp ga
Tin nổi bật
Tin tức khác
Tin giới thiệu công ty
Tin Thành Đạt
Tin tuyển dụng
Hỏi đáp
Bếp ga
Tin hỏi đáp khác
Tin tức nổi bật
Thống kê
Số người online: 49
Lượt truy cập: 1574700
Máy hút mùi » Máy hút mùi Faber
905 (1 Môtơ 60cm)
905 (1 Môtơ 60cm)

Số lượng môtơ: 1
Số tốc độ: 3
Số đèn báo: 1X40W
Màng lọc: thanh than + nhôm
Chiều dài máy (cm): 60 - 70
Công suất hút: m3/h: 350
Độ ồn tối đa (Db): 59
Công suất động cơ (W):95

Giá: 2,130,000 VND
2905 (2 Môtơ 60cm)
2905 (2 Môtơ 60cm)
Thân máy : Inox
Số lượng môtơ : 2
Số tốc độ : 3
Số đèn báo : 2x40W
Màng lọc : Than + nhôm
Chiều dài máy (cm) : 60
Công suất hút (m3/h) : 650
Độ ồn tối đa (Db) : 64
Công suất động cơ (W) : 190
Giá: 2,700,000 VND
2905 MX(2 Môtơ-90)
2905 MX(2 Môtơ-90)

Mặt inox, thân đen
Số lượng môtơ: 2
Chiều dài máy: 90cm

Giá: 2,800,000 VND
726 (1 Môtơ - 60cm)
726 (1 Môtơ - 60cm)

Thân máy : Inox
Số lượng môtơ : 1
Số tốc độ : 3
Số đèn báo : 2x40W
Màng lọc : Than + nhôm
Chiều dài máy (cm) : 70
Công suất hút (m3/h) : 480
Độ ồn tối đa (Db) : 61
Công suất động cơ (W) : 125

Giá: 2,300,000 VND
726 (1 Môtơ - 70cm)
726 (1 Môtơ - 70cm)
Thân máy : Inox
Số lượng môtơ : 1
Số tốc độ : 3
Số đèn báo : 2x40W
Màng lọc : Than + nhôm
Chiều dài máy (cm) : 70
Công suất hút (m3/h) : 480
Độ ồn tối đa (Db) : 61
Công suất động cơ (W) : 125
Giá: 2,336,000 VND
2726 (2 Môtơ - 60cm)
2726 (2 Môtơ - 60cm)
Thân máy : Inox
Số lượng môtơ : 2
Số tốc độ : 3
Số đèn báo : 2x40W
Màng lọc : Than + nhôm
Chiều dài máy (cm) : 60
Công suất hút (m3/h) : 700
Độ ồn tối đa (Db) : 66
Công suất động cơ (W) : 250
Giá: 3,110,000 VND
2726 (2 Môtơ - 70cm)
2726 (2 Môtơ - 70cm)
Thân máy : Inox
Số lượng môtơ : 2
Số tốc độ : 3
Số đèn báo : 2x40W
Màng lọc : Than + nhôm
Chiều dài máy (cm) : 70
Công suất hút (m3/h) : 700
Độ ồn tối đa (Db) : 66
Công suất động cơ (W) : 250
Giá: 3,500,000 VND
2726 (2 Môtơ - 90cm)
2726 (2 Môtơ - 90cm)
Thân máy : Inox
Số lượng môtơ : 2
Số tốc độ : 3
Số đèn báo : 2x40W
Màng lọc : Than + nhôm
Chiều dài máy (cm) : 90
Công suất hút (m3/h) : 700
Độ ồn tối đa (Db) : 66
Công suất động cơ (W) : 250
Giá: 3,600,000 VND
Millenio (1 Môtơ - 60cm)
Millenio (1 Môtơ - 60cm)
Thân máy : Inox
Số lượng môtơ : 2
Số tốc độ : 3
Số đèn báo : 2x40W
Màng lọc : Than + nhôm
Chiều dài máy (cm) : 60
Công suất hút (m3/h) : 700
Độ ồn tối đa (Db) : 66
Công suất động cơ (W) : 250
Giá: 2,550,000 VND
Millenio (1 Môtơ - 70cm)
Millenio (1 Môtơ - 70cm)
Thân máy : Inox
Số lượng môtơ : 1
Số tốc độ : 3
Số đèn báo : 2x40W
Màng lọc : Than + nhôm
Chiều dài máy (cm) : 70
Công suất hút (m3/h) : 450
Độ ồn tối đa (Db) : 61
Giá: 2,600,000 VND
Millenio (2 Môtơ - 60cm)
Millenio (2 Môtơ - 60cm)
Giá: 3,400,000 VND
Millenio (2 Môtơ - 70cm)
Millenio (2 Môtơ - 70cm)
Thân máy : Inox
Số lượng môtơ : 2
Số tốc độ : 3
Số đèn báo : 2x40W
Màng lọc : Than  + nhôm
Chiều dài máy (cm) : 70
Công suất hút (m3/h) : 750
Độ ồn tối đa (Db) : 66
Công suất động cơ (W) : 250
Giá: 3,700,000 VND
Millenio (2 Môtơ - 90cm)
Millenio (2 Môtơ - 90cm)
Thân máy : Inox
Số lượng môtơ : 2
Số tốc độ : 3
Số đèn báo : 2x40W
Màng lọc : Than + nhôm
Chiều dài máy (cm) : 90
Công suất hút (m3/h) : 750
Độ ồn tối đa (Db) : 66
Công suất động cơ (W) : 250
Giá: 3,830,000 VND
Flexa (1 Môtơ 60cm)
Flexa (1 Môtơ 60cm)
Thân máy : men trắng
Số lượng môtơ : 1
Số tốc độ : 2
Số đèn báo : 2x40W
Màng lọc : Than + nhôm
Chiều dài máy (cm) : 60
Công suất hút (m3/h) : 350
Độ ồn tối đa (Db) : 61
Công suất động cơ (W) : 115
Giá: 2,500,000 VND
Flexa(1 Môtơ 70cm)
Flexa(1 Môtơ 70cm)
Thân máy : men trắng
Số lượng môtơ : 1
Số tốc độ : 2
Số đèn báo : 2x40W
Màng lọc : Than + nhôm
Chiều dài máy (cm) : 70
Công suất hút (m3/h) : 350
Độ ồn tối đa (Db) : 61
Công suất động cơ (W) : 115
Giá: 2,800,000 VND
Flexa Hip (1 Môtơ 60cm)
Flexa Hip (1 Môtơ 60cm)
Thân máy : men trắng
Số lượng môtơ : 1
Số tốc độ : 2
Số đèn báo : 2x40W
Màng lọc : Than + nhôm
Chiều dài máy (cm) : 60
Công suất hút (m3/h) : 450
Độ ồn tối đa(Db) : 61
Công suất động cơ(W) : 115
Giá: 3,100,000 VND
Flexa Hip (1 Môtơ 70cm)
Flexa Hip (1 Môtơ 70cm)
Thân máy : men trắng
Số lượng môtơ : 1
Số tốc độ : 2
Số đèn báo : 2x40W
Màng lọc : Than + nhôm
Chiều dài máy (cm) : 70
Công suất hút (m3/h) : 450
Độ ồn tối đa (Db) : 61
Công suất động cơ (W) : 115
Giá: 3,360,000 VND
Maxima Hip (1 Môtơ)
Maxima Hip (1 Môtơ)
Thân máy : Men trắng toàn phần
Số lượng môtơ : 1
Số tốc độ : 3
Số đèn báo : 2x20W
Màng lọc : Than + nhôm
Chiều dài máy (cm) : 70
Công suất hút (m3/h) : 660
Độ ồn tối đa (Db) : 68
Công suất động cơ (W) : 205
Giá: 3,820,000 VND
Synthesis (2 Môtơ 60cm)
Synthesis (2 Môtơ 60cm)
Thân máy : Inox
Số lượng môtơ : 1
Số tốc độ : 3
Số đèn báo 2x40W
Màng lọc : Than + nhôm
Chiều dài máy (cm) : 60
Công suất hút (m3/h) : 850
Độ ồn tối đa (Db) : 61
Công suất động cơ (W) : 150
Giá: 4,600,000 VND
Synthesis (2 Môtơ 70cm)
Synthesis (2 Môtơ 70cm)
Thân máy : Inox
Số lượng môtơ : 1
Số tốc độ : 3
Số đèn báo : 2x40W
Màng lọc : Than + nhôm
Chiều dài máy (cm) : 70
Công suất hút (m3/h) : 850
Độ ồn tối đa (Db) : 61
Công suất động cơ (W) : 150
Giá: 5,500,000 VND
Synthesis (2 Môtơ 90cm)
Synthesis (2 Môtơ 90cm)
Thân máy : Inox
Số lượng môtơ : 1
Số tốc độ : 3
Số đèn báo : 2x40W
Màng lọc : Than + nhôm
Chiều dài máy (cm) : 90
Công suất hút (m3/h) : 850
Độ ồn tối đa (Db) : 61
Công suất động cơ (W) : 150
Giá: 5,600,000 VND
Magica(Môtơ tuabin đôi 90cm)
Magica(Môtơ tuabin đôi 90cm)
Thân máy : Inox
Số lượng môtơ : 1
Số tốc độ : 5
Số đèn báo : 3x20W
Màng lọc : Than + nhôm
Chiều dài máy (cm) : 90
Công suất hút (m3/h) : 820
Độ ồn tối đa (Db) : 66
Công suất động cơ (W) : 330
Giá: 25,000,000 VND
Magica Isola (Môtơ tuabin đôi 90 cm)
Magica Isola (Môtơ tuabin đôi 90 cm)
Thân máy : Inox
Số lượng môtơ : 1
Số tốc độ : 5
Số đèn báo : 4x20W
Màng lọc : Than + nhôm
Chiều dài máy (cm) : 90
Công suất hút (m3/h) : 820
Độ ồn tối đa (Db) : 66
Công suất động cơ (W) : 330
Giá: 37,500,000 VND
Disko plush (Turbin đôi - 60cm)
Disko plush (Turbin đôi - 60cm)
Thân máy : Inox Kính
Số lượng môtơ : 1
Số tốc độ : 5
Số đèn báo : 2x20W
Màng lọc : Than + nhôm
Chiều dài máy (cm) : 60 - 90
Công suất hút (m3/h) : 660
Độ ồn tối đa (Db) : 68
Công suất động cơ (W) : 205
Giá: 14,000,000 VND
Disko plush isola
Disko plush isola
Thân máy : Inox Kính
Số lượng môtơ : 1
Số tốc độ : 5
Số đèn báo : 4x20W
Màng lọc : Than + nhôm
Chiều dài máy (cm) : 90
Công suất hút (m3/h) : 660
Độ ồn tối đa (Db) : 68
Công suất động cơ (W) : 205
Giá: 22,500,000 VND
Arco plush
Arco plush

Thân máy: Inox kính
Số lượng môtơ : 1
Số tốc độ : 3
Số đèn báo : 2x20W
Màng lọc : Than + nhôm
Chiều dài máy (cm) : 90
Công suất hút (m3/h) : 660
Độ ồn tối đa (Db) : 68
Công suất động cơ (W) : 250

Giá: 13,300,000 VND
Arco plush Isola
Arco plush Isola
Thân máy : Inox Kính
Số lượng môtơ : 1
Số tốc độ : 3
Số đèn báo : 4x20W
Màng lọc : Than  + nhôm
Chiều dài máy (cm) : 90
Công suất hút (m3/h) : 660
Độ ồn tối đa (Db) :68
Công suất động cơ (W) : 205
Giá: 26,000,000 VND
Master
Master
Thân máy : Inox
Số lượng môtơ : 1
Số tốc độ : 5
Số đèn báo : 3x20W
Màng lọc : Than  + nhôm
Chiều dài máy (cm) : 90
Công suất hút (m3/h) : 820
Độ ồn tối đa (Db) : 66
Công suất động cơ (W) : 330
Giá: 52,600,000 VND
Thứ 4 ngày 8/2/2023
Đối tác
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ chung
Showroom 34 Đường Láng
Hỗ trợ kỹ thuật
hỗ trợ chung
Hỗ trợ máy bơm
Quảng cáo
Bếp ga RINNAI |Bếp ga Zenka |Bếp ga Faber |Bếp ga Sena |Bếp ga GIOVANI |Máy hút mùi Faber |Máy hút mùi Hanil |Máy Hút mùi Sena |Bình nước nóng Ariston |Máy giặt Electrolux
.